EXAMEN C.J.A. ARAD – CATEGORIA 1 & 2

COMISIA JUDEȚEANĂ A ARBITRILOR ARAD

Informează arbitri care îndeplinesc condițiile stipulate de R.O.D.A.A.F. asupra faptului că EXAMENUL DE OBȚINERE A CATEGORIEI I, RESPECTIV a II-a se vor susține la SEDIUL A.J.F. ARAD, din str. Infanteriei, nr. 3, în data de 20.10.2018, cu începere de la orele 09:00.

Bibliografia cuprinde :
– Legile Jocului
– R.O.A.F.

Examenul va consta în 20 de întrebări cu răspunsuri tip grilă.

Conform R.O.D.A.A.F.:
Art. 87 – Condiţiile care trebuie îndeplinite cumulativ de către candidaţii la examenul de promovare pentru categoria a II-a sunt:
1. Să aibă cel puţin 6 luni vechime ca arbitru stagiar;
2. Să fi condus cel puţin 12 jocuri oficiale, ca arbitru;
3. Să fi participat la şedinţele de pregătire şi la şedinţele organizate de comisia judeţeană a arbitrilor;
4. Să nu fi suferit sancţiuni disciplinare la jocurile arbitrate în ultimul sezon competiţional;
5. Să aibă recomandarea subcomisiei (în judeţele unde există o astfel de comisie) şi / sau a ofiţerului de dezvoltare.
Art. 88 – Condiţiile ce trebuie îndeplinite de candidaţii la examenul de promovare pentru categoria I sunt:
1. Să aibă un stagiu de cel puţin 18 luni în categoria a II-a. Să fi condus ca arbitru sau arbitru asistent cel puţin 15 jocuri oficiale, ca arbitru de categoria a II-a;
2. C.J.A./C.M.A pot aproba reducerea stagiului şi a numărului de jocuri pentru jucătorii internaţionali sau naţionali Ligile 1, 2 şi 3, precum şi pentru arbitri femei care au dovedit calităţi deosebite pentru arbitraj.
3. Să fi participat cu regularitate la şedinţele organizate de comisia judeţeană a arbitrilor;
4. Să nu fi suferit sancţiuni disciplinare la jocurile arbitrate în ultimele 12 luni;
5. Să aibă recomandarea subcomisiei judeţene (municipiului Bucureşti) a arbitrilor, în judeţele unde există o astfel de comisie şi/sau a ofiţerului de dezvoltare;
Art.89 – Nota minimă pentru promovarea într-o categorie superioară este 7.

Dosarele de înscriere se pot depune de către candidați, împreuna cu taxa de examen de 100 lei la oricare din membri C.J.A. Arad, nu mai târziu de 17.10.2018. Conform R.O.D.A.A.F., acesta trebuie să cuprindă:
Art. 83 – Dosarele care se întocmesc pentru examenul de promovare, trebuie să cuprindă următoarele documente:
1. Cerere de înscriere;
2. Lista jocurilor conduse în perioada de stagiu premergătoare examenului, avizată de preşedintele C.J.A./C.M.A.;
3. Certificat de cazier judiciar.

CONCURS DE PROMOVARE C.C.A. – LIGA 2 & LIGA 3

Comisia Centrala a Arbitrilor
organizeaza un concurs de promovare in Liga 2 si 3 dupa cum urmeaza:

Concurs pentru promovare in Liga 2

Data de desfasurare: 09-10 octombrie 2018 pentru arbitri,
09-10 octombrie 2018 pentru arbitri asistenți,
Localitate: Bucuresti,
Locuri scoase la concurs: Arbitri: 2 pentru barbați și 1 pentru femei
Arbitri asistenti: 3 pentru barbați și 2 pentru femei

Concurs pentru promovare in Liga 3

Data de desfasurare: 09-10 octombrie 2018 pentru arbitri,
09-10 octombrie 2018 pentru arbitri asistenți,
Localitate: Bucuresti,
Locuri scoase la concurs: Arbitri: 3 pentru barbați
Arbitri asistenti: 5 pentru barbați

Concursul va consta in examen fizic si examen teoretic.

Examenul fizic va consta in:
• Arbitri : 6 x 40 m si test Cooper
• Arbitri asistenti : 6 x 40 m si testul mini Cooper
• Baremurile de concurs sunt cele de la examenul precedent (2017) și vor fi reafișate în timp util

Examenul teoretic va consta din 20 de intrebari tip grilă.

In functie de numarul candidatilor, orele de sustinere a probelor si repartizarea pe grupe va fi afisata in timp util de catre C.C.A.

Conform capitolului TAXE (Anexa 2) din Statute şi Regulamente, fiecare arbitru / arbitru asistent candidat este obligat să achite o taxă de înscriere în contul CCA:

FRF – CCA; str. Sg Vasile Serbanica, nr 12, sector 2, Bucureşti
Cont FRF-CCA : RO74BTRL04301205F05444XX – Sucursala Unirii
Cod fiscal: RO9825583

şi să transmită prin email la C.C.A. dovada plăţii (cca@frf.ro) pana la 28 septembrie 2018.

Bibliografie pentru testul teoretic :
• Legile Jocului 2018/2019
• Regulamentul de Organizare a Activitatii Fotbalistice (Statute şi Regulamente)

Arbitrii candidati la concursul de promovare trebuie sa indeplineasca conditiile stipulate in R.O.D.A.A.F. – ul in vigoare (site-ul F.R.F.).

Dosarele candidaţilor întocmite în conformitate cu prevederile R.O.D.A.A.F., vor fi stranse de presedintele C.J.A., care răspunde de respectiva asociaţie si vor fi depuse la sediul C.C.A. sau vor fi trimise prin curier insotite de un borderou pana la data de 24 septembrie 2018 (data de sosire la sediul C.C.A.).

Tabelul nominal cu candidatii la concurs va fi de asemenea semnat si ştampilat de preşedintele AJF/AMF/CJA/CMA si va fi depus la CCA impreuna cu dosarele pana la data 24 septembrie 2018.

Tabelul nominal va fi intocmit de C.J.A. Arad și va cuprinde în mod obligatoriu următoarele:
• Număr curent;
• Numele şi prenumele fiecărui candidat;
• Prenumele tatălui şi a mamei;
• Locul şi data naşterii;
• Codul numeric personal;
• Data absolvirii bacalareatului
• Clasificarea: arbitru sau arbitru asistent
• Decizia de acordare a categoriei a I de clasificare şi asociaţia judeţeană (municipiul Bucureşti) care a acordat-o.
*alaturat gasiti un model de tabel pe care il puteti folosi la completarea datelor

Comisiile judeţene (municipiul Bucureşti) ale arbitrilor vor atrage atenţia candidaţilor ca, la data prezentării la examen să poarte asupra lor:
• Carte de identitate
• Pix cu pastă albastră

Notă:
În cazul apariției unor evenimente neprevăzute (gen: pista nu este disponibilă în zilele respective, a sălii pentru testul teoretic, conditii meteo,etc…) examenul se poate decala în zilele următoare.

Modalitate Utilizare Documente Încasare Arbitru / Observator

Precizări importante asupra modului de utilizare a contractelor / facturilor / chitanțelor în cadrul competițiilor A.J.F. Arad desfășurate în turul acestora :

Situația A : CAMPIONATELE DE SENIORI (Liga 4, 5 și 6)
Se întocmesc :
1. Factură Fiscală către A.J.F. conform instrucțiunilor anterioare
– se menționează în descrierea de pe factură : ”conform contract XXX / 13.08.2018” (cel înregistrat la A.J.F. Arad)
– la delegat se înscrie în mod OBLIGATORIU dl. Lucaci Adrian
– se atașează la raportul de arbitraj și se depune la A.J.F. Arad odată cu acesta

Situația B : CAMPIONATELE DE JUNIORI & COPII / CUPA ROMÂNIEI
Se întocmesc :
1. Factură Fiscală având ca Beneficiar clubul organizator
2. Chitanță (dacă se plătește cash)
3. Contract Individual Arbitru / Observator (nu are număr sau, după caz, are număr de referință al titularului)
– se înmânează organizatorului la plata baremului de arbitraj / observare

Situația C : CAMPIONATELE DE JUNIORI & COPII – echipe care au plătit anticipat baremele către A.J.F. Arad
Se întocmesc :
1. Factură Fiscală având ca Beneficiar A.J.F. Arad
2. Contract Individual Arbitru / Observator (nu are număr sau, după caz, are număr de referință al titularului)
– se atașează la raportul de arbitraj și se depune la A.J.F. Arad odată cu acesta