EXAMEN PROMOVARE CATEGORIA I + II

Imprimare
PDF

COMISIA JUDEȚEANĂ A ARBITRILOR ARAD

Informează ARBITRI care îndeplinesc condițiile regulamentare de ORGANIZAREA CONCURSURILOR DE PROMOVARE ÎN CATEGORIA I, respectiv a II-a, în data de 25 NOIEMBRIE 2017, ora 09.00, la SALA DE ȘEDINȚE de la SEDIUL A.J.F. ARAD, str. Infanteriei, nr. 3.

Modalitatea de testare va fi de tip grilă, cu 20 întrebări, bibliografia fiind LEGILE JOCULUI (2017 + R.O.A.F.).

Taxa de concurs este de 100 lei și se depune direct la oricare din membrii comisiei odată cu dosarul de participare.

Conform R.O.D.A.A.F, CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS sunt:

- CATEGORIA a II-a

1. Minim 6 luni vechime ca arbitru stagiar.

2. Cel puțin 12 jocuri conduse ca arbitru / arbitru asistent.

3. Să fi participat la ședințele de pregătire a arbitrilor organizate de C.J.A. Arad.

4. Să nu fi suferit sancțiuni disciplinare la jocurile arbitrate în ultimul sezon competițional.

5. Să aibe recomandarea C.J.A. Arad.

- CATEGORIA I

1. Să aibe un stagiu de cel puțin 18 luni în cadrul categoriei a II-a. Să fi condus un număr de minim 15 jocuri oficiale în calitate de arbitru de categoria a II-a.

2. C.J.A. poate aproba reducerea stagiului și a numărului de jocuri pentru jucătorii internaționali sau naționali Liga 1, 2, 3, precum și pentru arbitri femei care au dovedit calități deosebite pentru arbitraj.

3. Să fi participat cu regularitate la ședințele de pregătire organizate de C.J.A. Arad.

4. Să nu fi suferit sancțiuni disciplinare la jocurile arbitrate în ultimele 12 luni.

5. Să aibe recomandarea C.J.A. Arad.

În conformitate cu art. 89 al R.O.D.A.A.F., NOTA MINIMĂ DE PROMOVARE ÎN CATEGORIE este 7,00.

DOSARUL DE PARTICIPARE LA CONCURS VA FI FORMAT DIN :

1. Cerere de înscriere (scrisă de mână / calculator de candidat).

2. Lista jocurilor conduse în perioada de stagiu premergătoare examenului, vizată de președintele C.J.A. (se întocmește și se atașează la dosar de către C.J.A.).

3. Certificat de Cazier Judiciar (se obține și se atașează dosarului de către candidat)

4. Recomandarea C.J.A. (se întocmește și se atașează dosarului de către C.J.A. Arad).

5. Taxa de concurs.

Documentele și taxa menționate se vor înainta de candidat către oricare membru C.J.A. Arad într-un dosar plic, pe care se va înscrie numele și prenumele candidatului împreună cu menționarea concursului la care se înscrie.

Data limită de înscriere : 24.11.2017.

Mențiunea 1 : La concursul de promovare în categoria a II-a au drept de participare toți absolvenții cursului de arbitri din anul 2017, împreună cu toți arbitri activi care nu au obținut până în prezent calificativul (componenții LOT LIGA 4 trebuie să OBȚINĂ în mod OBLIGATORIU minim CATEGORIA a II-a).

Mențiunea 2 : La concursul de promovare în categoria I au drept de participare toți arbitri care au obținut categoria a II-a în anul 2015 sau anterior.

CONCURS PROMOVARE LIGA 3 C.C.A. ARBITRI / ARBITRI ASISTENȚI

Imprimare
PDF

COMISIA CENTRALĂ A ARBITRILOR

Anunță pe site-ul propriu ORGANIZAREA CONCURSULUI DE PROMOVARE ÎN LIGA A 3-A A ARBITRILOR / ARBITRILOR ASISTENȚI, care se va desfășura la BUCUREȘTI, în perioada 9 / 10 OCTOMBRIE 2017.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE și DETALII ASUPRA CONCURSULUI se regasesc la adresa electronică :

https://www.frf-cca.ro/informatii/atentia-ajfamfbcjacma-detalii-concurs-octombrie-2017

REZULTATE CONCURS PROMOVARE ARBITRI LOT LIGA 4 - 2017

Imprimare
PDF

COMISIA JUDEȚEANĂ A ARBITRILOR ARAD

DECIZIA 34 / 23.08.2017

Urmare a CONCURSULUI DE PROMOVARE A ARBITRILOR / ARBITRILOR ASISTENȚI în cadrul lotului LIGA 4, din data de 19 august 2017, au fost declarați ADMIȘI următorii candidați :

1. ARBITRI :

  - BĂDICĂ Flavius - Marian

  - NEAGU Flavius

  - PANĂ Natanael

2. ARBITRI ASISTENȚI :

  - CALNACOV Denis - Claudiu

  - MONA Sergiu - Laurențiu

  - TAKATS Cristian - Flavius

  - TURGYAN Cătălin

MOD FACTURARE PRESTAȚII SERVICII ARBITRAJ / OBSERVARE - TUR CAMPIONATE JUDEȚENE SENIORI 2017 / 2018

Imprimare
PDF

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL ARAD

Informeaza toți ARBITRI și OBSERVATORII care oficiază LA JOCURILE DE SENIORI din cadrul campionatelor județene LIGA 4, LIGA 5 și LIGA 6 asupra modalității de facturare a contravalorii serviciilor prestate :

  - Arbitrul / Observatorul va emite FACTURA în ziua jocului, pentru fiecare joc în parte

  - FACTURA se va emite la ”CUMPĂRĂTOR” către :

  ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL ARAD

  C.I.F. : 5104215

  str. Infanteriei, nr. 3, mun. Arad, jud. Arad

  Cont bancar (IBAN) : RO45 INGB 0000 9999 0222 8482

  Banca : ING Bank

  - Textul înscris pe FACTURĂ va fi :

  ”PRESTĂRI SERVICII ARBITRAJ / OBSERVARE

  JOCUL XXXXXXXXXXXX - YYYYYYYYYYYYYYY

  LIGA X - ETAPA Y

  CONFORM CONTRACT NR. XXXX / 16.08.2017” .

  - Numărul contractului este alocat individual și va fi același pe toate facturile emise pe durata turului de campionat 2017 / 2018 (este înscris pe exemplarul de contract de colaborare care va fi returnat de către A.J.F.) .

  - La delegat se va înscrie numele dl. LUCACI ADRIAN, C.I. : AR 475549, emis de SPCLEP ARAD .

  - NU SE ÎNTOCMEȘTE CHITANȚĂ !

  - FACTURILE astfel întocmite vor fi predate de către toți membri delegației ARBITRULUI întâlniri, care le va atașa RAPORTULUI DE JOC, în aceeași folie de plastic .

  - Plata facturilor se va face de către A.J.F. prin bancă în contul P.F.A.-ului arbitrului / observatorului , în termenul contractual .

Pentru jocurile de LIGA 4 desfășurate în cadrul primei etape, ARBITRI / OBSERVATORII vor preda facturile întocmite conform mențiunilor de mai sus prin intermediul RAPOARTELOR DE JOC întocmite cu ocazia etapei a 2-a, ținând însă cont că se va factura pe factura separată de jocul al doilea .

La jocurile de Copii, Juniori și Cupa României , modul de facturare / încasare rămâne cel tradițional , pe baza de factură și chitanță la terenul de joc .

DOSAR PARTICIPARE CONCURS PROMOVARE LOT LIGA 4 - 19 AUGUST 2017

Imprimare
PDF

COMISIA JUDEȚEANĂ A ARBITRILOR ARAD

Comunică ARBITRILOR interesați de a participa la CONCURSUL DE PROMOVARE A ARBITRILOR / ARBITRILOR ASISTENȚI ÎN LOTUL LIGII 4 necesitatea ÎNTOCMIRII și DEPUNERII unui DOSAR DE PARTICIPARE, premergător desfășurării efective a acestuia.

Dosarul de participare va cuprinde obligatoriu :

- Cerere de participare la concurs

- Adeverință medicală (Medicina Sportivă)

- Cazier Judiciar

- Taxă de concurs

Dosarul complet se poate depune la ORICARE MEMBRU AL COMISIEI JUDEȚENE A ARBITRILOR ARAD, până VINERI, 18 AUGUST 2017. Rugăm contact telefonic în vederea primirii dosarului. Lipsa oricaruia din elementele menționate mai sus atrage după sine respingerea dosarului și, implicit, imposibilitatea participării la concurs.

Succes tuturor !

Curs de arbitri

Banner
statistica_delegari_arbitrii

ajf_arad