PROGRAM DEZVOLTARE C.C.A. - ”CAVALERII VIITORULUI”

Imprimare
PDF

COMISIA JUDEȚEANĂ A ARBITRILOR ARAD

Informează tinerii arbitri de faptul că în data de 11 Iunie 2018, ora 18:00, la Drobeta Turnu Severin, Comisia Centrală a Arbitrilor va organiza etapa de selecție în programul de dezvolatare ”CAVALERII VIITORULUI”, care se adresează arbitrilor componenți ai lotului de liga 4 a C.J.A., cu potențial real de promovare.

Condițiile setate de C.C.A. pentru participarea în program sunt :

- Moralitate

- Vârsta : 19 - 28 ani

- Categoria I

- Lot Liga 4

- Apt Medical

- Promovare Ultime Teste Fizice & Teoretice

- Absolvent Liceu sau În curs de Absolvire (pentru vârste sub 20 ani)

Testele care se vor susține la concurs vor fi :

- Fizic : Yo-Yo / Ariet

- Teoretic : Tip Grilă - 20 Întrebări Legile Jocului + R.O.A.F.

Din cadrul C.J.A. Arad îndeplinesc condițiile următorii arbitri :

1. Bădică Flavius

2. Betea Sorina

3. Cășuț Cristian

4. Cîrmaci Sergiu

5. Dreghici Flavius

6. Groșan Tudor

7. Iova Cătălin

8. Mateuț Călin

9. Pantea Andrei

10. Pîslaru Andrei

11. Saladea Sorin

12. Stanciu Vlăduț

13. Takats Cristian

Toți candidații menționați mai sus sunt convocați în data de 30 Mai 2018, ora 20 : 30 la sediul A.J.F. Arad pentru testări fizice și teoretice premergătoare concursului.

Neprezentarea la testările preliminare atrage după sine imposibilitatea de participare la concursul organizat de C.C.A.

Pentru orice relații suplimentare, poate fi contactat dl. Marius Alexa.

IMPORTANT - ÎN ATENȚIA ARBITRILOR ȘI OBSERVATORILOR

Imprimare
PDF

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL ARAD

COMISIA JUDEȚEANĂ A ARBITRILOR ARAD

Informează toți arbitri și observatorii care, din diverse motive (închidere, redeschidere, etc.), au modificări în datele bancare ale P.F.A.-ului de NECESITATEA DE A CLARIFICA SITUAȚIA PÂNĂ MIERCURI, 04 APRILIE 2018.

Cei care la data mentionata nu vor avea contul activ si comunicat la A.J.F. Arad, vor fi în situația de a nu putea încasa baremele din luna Martie 2018.

PROGRAM RELUARE ACTIVITATE 2018

Imprimare
PDF

COMISIA JUDEȚEANĂ A ARBITRILOR ARAD

Comunică programul de reluare a activității pentru perioada următoare, premergătoare reluării campionatelor județene organizate de A.J.F. Arad :

- 01.02.2018 - Începere curs arbitri fotbal - sediul A.J.F. Arad

- 24.02.2018 - Ora 09:00 - Testări teoretice / fizice - LOT LIGA 4 - PREZENȚA COMPONENȚILOR LOTULUI LIGII 4 OBLIGATORIE!!! - sediul A.J.F. Arad / teren sintetic vecinătate A.J.F. Arad

- 03.03.2018 - Ora 09:00 - Testări teoretice / fizice - LOT LIGA 5 / 6 - sediul A.J.F. Arad / teren sintetic vecinătate A.J.F. Arad

- 07.03.2018 - Reluare ședințe pregătire arbitri - sala de ședințe sediul A.J.F. Arad.

Testările fizice vor fi de tip YO-YO / ARIET iar cele teoretice de tip grilă (20 întrebări - Legile Jocului, R.O.A.F.).

Pentru participarea la teste, în mod obligatoriu arbitri nu vor înregistra datorii către C.J.A. / A.J.F. Arad, vor avea asupra lor TAXA DE VIZĂ 2018 (se achită înainte de testări la membri C.J.A.) și vor avea în posesie VIZA MEDICALĂ eliberată de MEDICINA SPORTIVĂ (lot Liga 4) sau alt medic (lot Liga 5 / 6).

CJA va ureaza Sarbatori Fericite!

Imprimare
PDF

cja

EXAMEN PROMOVARE CATEGORIA I + II

Imprimare
PDF

COMISIA JUDEȚEANĂ A ARBITRILOR ARAD

Informează ARBITRI care îndeplinesc condițiile regulamentare de ORGANIZAREA CONCURSURILOR DE PROMOVARE ÎN CATEGORIA I, respectiv a II-a, în data de 25 NOIEMBRIE 2017, ora 09.00, la SALA DE ȘEDINȚE de la SEDIUL A.J.F. ARAD, str. Infanteriei, nr. 3.

Modalitatea de testare va fi de tip grilă, cu 20 întrebări, bibliografia fiind LEGILE JOCULUI (2017 + R.O.A.F.).

Taxa de concurs este de 100 lei și se depune direct la oricare din membrii comisiei odată cu dosarul de participare.

Conform R.O.D.A.A.F, CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS sunt:

- CATEGORIA a II-a

1. Minim 6 luni vechime ca arbitru stagiar.

2. Cel puțin 12 jocuri conduse ca arbitru / arbitru asistent.

3. Să fi participat la ședințele de pregătire a arbitrilor organizate de C.J.A. Arad.

4. Să nu fi suferit sancțiuni disciplinare la jocurile arbitrate în ultimul sezon competițional.

5. Să aibe recomandarea C.J.A. Arad.

- CATEGORIA I

1. Să aibe un stagiu de cel puțin 18 luni în cadrul categoriei a II-a. Să fi condus un număr de minim 15 jocuri oficiale în calitate de arbitru de categoria a II-a.

2. C.J.A. poate aproba reducerea stagiului și a numărului de jocuri pentru jucătorii internaționali sau naționali Liga 1, 2, 3, precum și pentru arbitri femei care au dovedit calități deosebite pentru arbitraj.

3. Să fi participat cu regularitate la ședințele de pregătire organizate de C.J.A. Arad.

4. Să nu fi suferit sancțiuni disciplinare la jocurile arbitrate în ultimele 12 luni.

5. Să aibe recomandarea C.J.A. Arad.

În conformitate cu art. 89 al R.O.D.A.A.F., NOTA MINIMĂ DE PROMOVARE ÎN CATEGORIE este 7,00.

DOSARUL DE PARTICIPARE LA CONCURS VA FI FORMAT DIN :

1. Cerere de înscriere (scrisă de mână / calculator de candidat).

2. Lista jocurilor conduse în perioada de stagiu premergătoare examenului, vizată de președintele C.J.A. (se întocmește și se atașează la dosar de către C.J.A.).

3. Certificat de Cazier Judiciar (se obține și se atașează dosarului de către candidat)

4. Recomandarea C.J.A. (se întocmește și se atașează dosarului de către C.J.A. Arad).

5. Taxa de concurs.

Documentele și taxa menționate se vor înainta de candidat către oricare membru C.J.A. Arad într-un dosar plic, pe care se va înscrie numele și prenumele candidatului împreună cu menționarea concursului la care se înscrie.

Data limită de înscriere : 24.11.2017.

Mențiunea 1 : La concursul de promovare în categoria a II-a au drept de participare toți absolvenții cursului de arbitri din anul 2017, împreună cu toți arbitri activi care nu au obținut până în prezent calificativul (componenții LOT LIGA 4 trebuie să OBȚINĂ în mod OBLIGATORIU minim CATEGORIA a II-a).

Mențiunea 2 : La concursul de promovare în categoria I au drept de participare toți arbitri care au obținut categoria a II-a în anul 2015 sau anterior.

Curs de arbitri

Banner
statistica_delegari_arbitrii

ajf_arad